Tehdit

3 – 27 Mayıs 2012 / Artgalerim Nişantaşı

Semih Zeki - Tehdit

Semih Zeki doğayı ve mimari konstrüksiyonu iç içe kullanarak, insanın parçası olduğu doğa ile olan ilişkisini irdeleyerek günümüz insanının farkına varamadığı çıkmazı, farklı bir anlatım dili ile göstermektedir.

Pentür tadını kaybetmeden, alt yapısı güçlü bir şekilde yapılan resimler sanatçının doğaya karşı olan duyarlılığının net göstergelerini de içlerinde taşımaktadır. Resimlerin ön planlarında görünen kütleler kendi içinde bir dinamizmi ve devingenliği de içlerinde barındırmaktadır. Kütlelerdeki deformasyona baktığımızda, sanatçının figüre yeni bir duyarlılıkla yaklaştığını görürüz. Ayrıca resimlerde görünen mekanlardaki boyut içinde bir başka boyutu yakalama çabası bunun en iyi göstergesidir. Yapısalcı ve yapıbozucu tavırla yapılan resimler sürreal izler taşısa da, izleyiciler sanatçının samimiyeti ile doğaya nasıl sahip çıktığını direkt olarak anlayacaklardır.

Doğal olanla, uygarlık sahibi olan insanın, doğal olmayan üretiminin kontrastlığı ile oluşan resimler sanatçının bilinçaltından gelen içgüdüsel haykırışının yüzey üzerindeki izdüşümü niteliğindedir.

(Basın bülteninden)

Sergideki işlerden bazılarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.