Brüt Katmanlar

25 Mart – 18 Nisan 2015 / Bozlu Art Project Nişantaşı

Semih Zeki - Brüt Katmanlar

Yapıtlarında adeta insan anatomisini inceliyormuşçasına mimari yapıları irdeleyen, parçalayıp birleştiren ve böylece sürekli üreyen ve gelişen bir dil oluşturan Semih Zeki’nin mimari formlardan hareketle kurguladığı yapı, sergide yer alan resimlerinin de çıkış noktasını belirliyor.

“Her katmanın bir önceki katmanın üzerine gelerek onu değiştirmesi ya da üstünü kapatarak etkisini azaltması, kitle iletişim araçları ile günlük hayatımıza sokulan imgelere benziyor.” diyen Semih Zeki, bu kurgudan hareketle artık ikonikleşen mimari yapılara veya her gün önünden geçip gittiğimiz yarım kalan bir inşaat çalışmasına yeniden bakmayı deniyor. Semih Zeki’nin resimlerinde üst üste gelen katmanlar, her katmanın bir öncekinin üzerine gelerek onu değiştirmesi ya da üstünü kapatarak etkisini azaltması gibi unsurların altını çizerek, günlük hayatımıza kitle iletişim araçları ile sokulan imajlara atıfta bulunuyor. Yüzeye eklenen her renk, imge ya da çizgiyle başlangıç noktasından uzaklaşan, apayrı bir hal alan resimler böylece her gün binlerce imajın etkisiyle evrilen insan doğasının değişimini sorguluyor.

Semih Zeki, “Brüt Katmanlar” isimli kişisel sergisinde, bina konstrüksiyonlarının, beton blokların, sürekli değişen yapıların doğayı geri plana itmesi ve birey özelliğini yitirerek sosyal yaşam içinde genetik yapısı bozulmuş bir varlığa dönüşen insanın doğa ile olan çarpık ilişkisini irdeliyor.

(Basın bülteninden)

Sergideki işlerden bazılarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.